VOORWAARDEN

De prijzen op onze website zijn uitsluitend:

  • per eenheid
  • excl. bevestigingsmiddelen
  • excl. BTW(21%)
  • excl. constructie berekening en revisietekenwerk
  • uit voorraad mits tussentijds verkocht

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.